Kółko matematyczne

Cel główny: rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej

Cele szczegółowe

  •  zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
  • umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności,
     zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
  •  wyzwalanie twórczej aktywności,
  • wdrażanie do logicznego myślenia,
  •  zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
  • interpretowanie informacji, wyciąganie wniosków poparte poprawnym
  • rozumowaniem,
Prowadzące:
Jolanta Czernichowska
Joanna Liszka
 
Budynek główny, piątek godz. 15:00-15:30 mgr Sylwia Bednarczyk, mgr Elżbieta Nowak

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl