Kółko matematyczne

Cel główny: rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej

Cele szczegółowe

  •  zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
  • umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności,
     zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
  •  wyzwalanie twórczej aktywności,
  • wdrażanie do logicznego myślenia,
  •  zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
  • interpretowanie informacji, wyciąganie wniosków poparte poprawnym
  • rozumowaniem,

TREŚCI NAUCZANIA:

Kształcenie umiejętności liczenia

Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach

Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

Rozwijanie orientacji przestrzennej

Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów

Kształcenie umiejętności mierzenia

Kształcenie intuicji geometrycznych

Kształcenie umiejętności układania i rozwiązywania zadań z treścią oraz zapisywania czynności matematycznych

Rozwijanie umiejętności mierzenia ilości płynu oraz uświadomienia sobie jego stałej ilości

Kształcenie umiejętności ważenia

 

Nauczyciele prowadzący: mgr Joanna Juszczak-Guca, mgr Magdalena Stańczyk

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu (2 razy w budynku głównym

przy ul. L. Wenedy i dwa razy w Oddziałach przy ul. Teligi 17).

 

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl