Kółko plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.

Dzięki plastyce dziecko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne wychowanek może wyrazić swoje: emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania.

Istotnym czynnikiem w rozwoju dziecka jest zapewnienie mu możliwości swobodnej i twórczej wypowiedzi. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole stwarza dzieciom warunki, w których znajdą odwagę do podejmowania wyzwań i wykorzystywania własnych możliwości oraz zdolności.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Wychowanie plastyczne pełni również funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności – usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są bowiem wielkie i zdumiewające. Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.

Celem głównym kółka plastycznego jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Zajęcia zaczynamy od października, dwa razy w miesiącu w przedszkolu przy ul. L. Wenedy.

Kółko dla grupy starszej będzie się odbywać we wtorki od go15.00 – 15.45.dz. 

Kółko prowadzą mgr Grażyna Ropek oraz mgr Wioletta Michałowska.

Maski karnawałowe

Na kółku plastycznym w grupie starszej wykonano maski karnawałowe. Dzieci wycinały z papieru, tkanin i przyozdabiały powierzchnie maski. Każda była inna z uwagi na wykorzystanie różnych materiałów. Z własnej twórczości dzieci czerpały dużo radości. 

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl