Kalendarium

PAŹDZIERNIK

Grupa I

 • Jesień w parku- zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej i darów jesieni
 • Bezpieczny przedszkolak- spacer na skrzyżowanie , obserwacja ruchu drogowego
 • Światowy dzień dobroci dla zwierząt – wykonanie plakatu
Grupa II
 •  Wycieczka do groty solno-jodowej
 •  Konkurs plastyczny: "Kolory letnich wspomnień"
 •  Święto ziemniaka" 

Grupa III

 • Dzień  Komisji Edukacji Narodowej - wspólne świętowanie.
 • Wycieczka edukacyjna  na Barycz– ścieżka ekologiczna –segregacja śmieci.
 • Zajęcia sportowe  z trenerem  klubu "Kolejarz".
 • Uwrażliwianie na piękno zmian zachodzących w przyrodzie -  poprzez spacery po najbliższej okolicy.

Grupa IV

 • WARSZTATY EKOLOGICZNE –ŚCIEŻKA ZDROWIA
 • JESIENNE ZABAWY W PARKU
 • ODWIEDZAMY OSIEDLOWY BAZAR JARZYNOWO-OWOCOWY

Grupa V

 •  Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń - warsztaty "Gumisiowy sok".
 •  Wycieczka do Groty Solnej.
 • Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską.   


WRZESIEŃ

Grupa IV
 • POZNAJEMY SIĘ WZAJEMNIE-WSPÓLNEZABAWY INTEGRACYJNE
 • WIZYTA W SZKOLE – PRZEDSTAWIENIE  „O SMOKU ZE SMOCZEJ JAMY”
 • POZNAJEMY RUCH DROGOWY NA SKRZYŻOWANIU


 


Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl