Współpraca z instytucjami

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"  www.mimowszystko.org

Dwór Czeczów-  http://www.dworczeczow.pl/

Teatr Groteska  - www.groteska.pl

Poradnia Stomatologiczna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjal Dent, ul Dunajewskiego 5; lekarz medycyny Barbara Wrona ( nasze przedszkolaki są objęte bezpłatnym leczeniem stomatologicznym w ramach NFZ) http://specjaldent.pl/

Publiczne Przedszkole nr 1 w Szczawnicy

 http://www.przedszkole.szczawnica.iap.pl/ - nasze przedszkolaki rokrocznie wyjeżdżają na Zielone Przedszkole do Szczawnicy, a my gościmy dzieci ze Szczawnicy (relacja w zakładce Archiwum)

Publiczne Przedszkole w Sułoszowej 

http://przedszkole.suloszowa.cal24.pl/ - we wrześniu 2013 roku nasze przedszkolaki przebywały w Sułoszowej na Zielonym Przedszkolu (relacja w zakładce Archiwum)

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi 

Ul. Św. Gertrudy 2, Kraków

  • Specjaliści udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnym, przyczyną których są: specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji i jąkania) oraz trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych.
 

Nasze przedszkole współpracuje z instytucjami, których celem jest wczesna interwencja psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie
ul. Konfederacka 18

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, z siedzibą przy ulicy Konfederackiej 18, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa.

Swoim działaniem obejmuje teren krakowskiego Podgórza (dzielnice VIII-XIII). Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Główne cele i zadania poradni:

wspomaganie psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (w tym rozwoju emocjonalnego, mowy, myślenia oraz umiejętności społecznych),

wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży,

dostosowywanie warunków kształcenia do indywidualnych możliwości dziecka (w tym dziecka niepełnosprawnego).

Tel: 12 266-19-50

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom
Aleja Kasztanowa 4a Kraków

Głównym celem ośrodka jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

Placówka pomaga dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo. Są to najczęściej dzieci z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem.

Centrum pomaga rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc
w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka.

Tel: 12 424-14-52 (sekretariat i dyrekcja Centrum)

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej  Kraków, ul. Półkole 11
tel.: 0-12 412-15-66

Współpraca przedszkola z ww.  instytucjami koncentruje się głównie  na:

•    zdobywaniu wiedzy o dziecku dotyczącej diagnostyki
•    analizie podjętych i zaleconych działaniach rewalidacyjno-wychowawczych
•    ujednoliceniu sposobów oddziaływań edukacyjnych


Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny

ul. Spółdzielców 5
30-682 Kraków
budynek Gimnazjum nr 31
Telefon kontaktowy: 12 632 87 73

e-mail: sopp.krakow@interia.pl

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl